Informasjon i forbindelse med koronaviruset


Rælingen kirkelige fellesråd ønsker å bidra på best mulig måte til å redusere koronapandemien. Det betyr at kirken tar ulike grep.

Vi følger de fem hovedprinsippene for forsvarlig smittevern
 

1.    Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

2.    Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold

3.    Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

4.    God avstand mellom alle som deltar.

5.    Tilstrekkelig bemanning til stede.

Takk for at du hjelper oss med å overholde godt smittevern under våre arrengementer. 

 • -Menighetskontoret i Rælingen vil fysisk være stengt, foreløpig t.o.m. 01. September 2020, men vi vil være tilgjengelig på telefon 64 80 41 60 (mandag til torsdag 10 – 14 og onsdag 12 – 14) og på mail post@ralingen.kirken.no
 • -Det er nå tillatt med offentlige arrangamenter med inntil 200 personer, men samtidig må vi begrense oss til lokalenes størrelse. Etter nøye begregning har vi satt en grens på 80 personer i Rælingen kirke (RK) og 100 i Øvre Rælingen Kirke (ØRK). Ved å åpne opp til menighetssalen kan kirkerommet ha plass til 200 personer ved spesielle anledninger.
 • -Vi er glad for at vi kan møtes til gudstjenster under de gjeldene smittevernsreglene. Husk å ikke komme om du er syk eller har en luftveisinfeksjon.
  Gjfr. de fem hovedprinsippene for forsvarlig smittevern (se under bilde).
 • -Når det gjelder de kirkelige handlingene dåp, vigsel og gravferd vil disse kunne gjennomføres tilnærmet normalt. 
  • -​Dåp: Vi har kapasitet til å ha én dåp pr gudstjenestene i RK og to dåp pr gudstjenste i ØRK. De resterende dåpsfamiliene vil få tilbud om dåpsgudstjenester i etterkant av 11. gudstjenesten. Vi tar kontakt med de det gjelder, fortløpende.
  • -Vielser: Vi har åpnet for vielser og de avtales i dialog med prest.
  • -Gravferd: Når det gjelder gravferder har vi tett dialog med begravelsesbyråene. Antallsbestemmelsene som er nevnt over gjelder, samt behov for tilstedeværelsesliste. 
 • -Alle aktiviteter for barn og familier har tatt sommerferie, og oppdatert informasjon om høstens program kommer i August. 
 • -Informasjon om konfirmasjoner gis fortløpende til konfirmantfamiliene. Vi gjonnomfører konfirmasjonsgudstjenster til høsten, men kullet fordeles utover flere gudstjenester, slik at alle familiene skal få mulighet til å delta under konfirmasjonene til sine konfirmanter. 
 • -Utleie: Vi har desverre stoppet all utleie av våre lokaler i tråd med hva Rælingen kommune praktiserer. Vi har ikke kapasitet i disse sommermånende å tilby tilfredstillende smitteverntiltak ved utleie, og må konsentrere oss om å få gjennomført våre kirkelige handlinger. 

Vi ivaretar smittevern ut fra gitte råd fra myndighetene og kirkens sentrale organer  

Har du behov for samtale med prest eller diakon kan du ta kontakt med:

Diakon - Karin

967 45 878

 

Sokneprest – Magne

414 12 404 (Ferie)

Kapellan - Sigrun

458 59 444 (Sykemeldt)

Vi anbefaler også    

https://www.nettkirken.no/

https://www.kirkens-sos.no/

             

 

Tilbake