Konsulent

Mette-Irene Andreassen

64804169

95990627

Send epost

Vaktmester

Øyvind Arnesen

90662378

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Terje Bergskaug

97023406

Send epost

Menighetspedagog

Ingrid Brandsæter

92092790

46679466

Send epost

Kirkeverge

Nina Brandt

64804171

92484983

Send epost

Sokneprest, Øvre Rælingen

Inger Jeanette Enger

92 02 52 07

Send epost

Renholder

Trine Granlund

99150672

Send epost

Kantor

Alf Knutsen

92654707

Send epost

Kantor

Åse Torill Løvoll

64804168

98040161

Send epost

Kirketjener

Kate Merete Mikalsen

93456208

Send epost

Kirkegårdsmedarbeider

Tony Stener Myrvold

48249513

Send epost

Sokneprest

Åsmund Offernes

97742400

Send epost

Formann

Trond Opsahl

64804177

99105218

Send epost

Diakon

Karin Kverneland Oyenuga

64804162

96745878

Send epost

Ungdomsprest

Espen Robsahm Kjørven

415 77 267

Send epost

Kateket

Monika Halsør Skaalerud

94850625

Send epost