Den første lærlingen


Jobben er kjempespennende, og jeg får arbeidet med barn og ungdom fra null til 18 år, sier Tiril Solberg Mossige, menighetenes yngste ansatte. – og ikke minst: Hun er den første lærling ansatt i kirken i Rælingen.

Navn: Tiril Solberg Mossige
Tittel: Lærling i menighetene i Rælingen
Alder: 18
Familie: Mor, far og bror, bor på Nordby. Har kjæreste.
 

Hun er myndig, men heller ikke så mye eldre, den sist ankomne i staben i menighetene. 18-åringen valgte helt annerledes enn medelevene ved Strømmen videregående skole da hun skulle ut i læra.


–Jeg har gått ett år på helse og oppvekst og ett år på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Da jeg skulle bli lærling i det siste, gjorde jeg et unikt valg: I stedet for å gjøre som alle andre – å velge barnehage eller skole – valgte jeg heller å satse på å bli lærling i menighetene her i Rælingen. Det blir fint å ha denne spesielle erfaringen på CV-en, sier hun.


–Hva fikk deg til å gjøre dette valget?
–Ikke minst en veldig ivrig Monika!
Monika er altså kateketen med Halsør til etternavn. De to kom i tett kontakt med hverandre ettersom Tiril siden 2019 har vært med som konfirmantleder. Hun meldte seg som dette rett etter at hun selv ble konfirmert.
–Men nå har du et bredere arbeidsfelt?
–Nemlig, hele spennet fra babysang og knøttesang til ungdomsarbeid. Jeg har det veldig bra; henger mye på Monika som er veilederen min. Lærer masse!

To års læretid.

Fram til juni 2024 skal Tiril jobbe på fulltid. Da skal hun gå opp i fagprøve og bli godkjent fagarbeider.
–Etter to måneder i jobben, hvordan vil du vurdere den?
–Alt har gått veldig greit!
–Hvordan ser en ganske alminnelig arbeidsdag ut for deg?
–Kommer på kontoret og vi legger planer for dagen. De kan variere mye, selvsagt avhengig av hvilken ukedag det er – for eksempel med babysang, knøttesang eller ungdomsklubben Vennepunkt. Er også med på å planlegge og gjennomføre konfirmantleirer. Det er en del administrasjon – ikke minst få ut invitasjoner.
–Og akkurat denne delen av arbeidet har gitt deg en ny opplevelse?
–Ja! Jeg har jo aldri før tenkt på at det sitter folk på kontoret og bretter alle brevene, legger dem i konvolutter, klistrer adresselapper og får dem ut. Men sånn er det selvsagt – det gjør seg ikke sjøl.
–Kanskje ikke den mest spennende delen av jobben?
–Med god musikk til arbeidet går det bra! Er vi flere om å dele på jobben, går det enda bedre.

Det beste.

Hva setter du størst pris på ved jobben?
–Fellesskapet! Jeg er jo yngst av alle, men blir tatt veldig godt vare på – alle passer på meg. Jeg synes arbeidsmiljøet er veldig godt og opplever at alle vil hverandre vel. Dette er et godt sted å høre til.
–Du møter jo veldig mange mennesker gjennom jobben – barn, ungdom og foreldre. Hva betyr disse møtene for deg?
–Det er veldig fint! Jeg er kjempeglad i mennesker, uansett alder. 
–Hva sa vennene dine da du gjorde dette spesielle lærlingvalget?
–De syntes det var spennende, noe utenom normalen. Arbeidet i kirken er mindre rutinepreget enn det er for dem som kommer i skole og barnearbeid.
–Du deler kontor og jobber tett med kateket Monika og trosopplærer Elisabeth Husøy. Det aner meg at det kan være litt liv og røre...
–Det kan du kanskje si, svarer Tiril kort.

Sterke og svake sider.

Du slipper ikke unna dette intervjuet uten å fortelle om hva du mener du er spesielt god til – og hva som kanskje ikke fungerer helt optimalt. Kjør på!
–Min sterkeste side er nok at jeg er god til å snakke med mennesker, uansett alder. Svakest? Jo, at jeg ikke er veldig god til å sitte rolig og være konsentrert over tid. Det ender ofte med at jeg ligger på gulvet med latterkrampe. Jeg har mye energi, på både godt og vondt.
–Skjulte sider?
Tiril tar kort betenkningstid, før hun med smil og latter svarer:
–Jeg kan faktisk gå ned i spagaten. Det er det nok ikke mange som tenker på. Dessuten har jeg i tre år vært tamburmajor i Tut og Blæs på Nordby.
–Det må man si! Andre spennende fritidssysler?
–Jeg er med i dansecrewet Suburban og musikal i regi av kulturskolen i Rælingen. Dessuten er jeg skitrener i Rælingen Skiklubb, for alpinister i alderen to til fem år.
–Da har du vel også en egen karriere på nedoverski å vise til?
–Ja, konkurrerte fram til jeg var 16.

Vil bli lærer.

Til slutt: Hva gjør du om ti år?
–Da håper jeg i hvert fall at jeg har flyttet hjemmefra. Og at jeg har lagt bak meg folkehøyskole og lærerhøyskole. Det er nemlig det jeg har lyst til å gjøre når jeg er ferdig med læretida.

PS: Tiril og andre ganske nyansatte medarbeidere i menighetene presenteres under gudstjenesten i Øvre Rælingen kirke søndag 23. oktober. Da kan du bli enda mer kjent med henne!
 

tekst: Morten Sjølli

foto: Monika Halsør

Tilbake