EN REISE FRA KJELLER TIL KIRKEBYGG


Foto: NMS-info

Vi er med å bygge kirke!!

Når vi støtter misjonsprosjektet vårt i Tallinn, så går også en viss prosent av det vi gir til å bygge kirke. Vi har ved to anlednigner hatt utloddning der alle inntektene gikk direkte til nytt kirkebygg. I tillegg går også flere kollekter i året til misjonsprosjektet vårt.

NMS har skrevet flere artikler om denne prossessen, så la dere bli inspirert! Les om kirkebyggprosjektet her.

Denne menigheten ser behovet til bydelen de er en del av og ønsker at kirken også skal være et sosialt hjelpesenter i bydelen sin. Tegningene til den nye kirken åpner opp for flere hjelpefunskjoner ved at de skal få storkjøkken, en ekstra etasje med mange bruksrom til blant annet matutdeling, barnehage, og mulige overnatting..

Her kan du opprett avtalegiro om du ønsker det, eller gi en enkeltgave her.

 

Under ser dere flere bilder av hvordan kirkebygget vil se ut utvendig. Innvendige bilder vil komme etter hvert.

 

 

 

 

 

 

Dette bildet viser "Kirkefestdagen" i Mustamäe var i 2015. Maria Magdalena menighet har startet en tradisjon med å en gang i året ha "Kirkefestdag" for å sette fokus på byggeprosjektet og festligheten avholdes på den framtidige kirketomta i Mustamäe, Tallinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen vil oppdateres fortløpende! Takk for oppmerksomheten! Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis du øsnker mer informasjon eller ønsker å engasjere deg i dette misjons-, kirkebygge- og bistandsprosjektet!

 

 

 

Diakon i Rælingen:
Karin Kverneland Oyenuga
tlf:64 80 41 65 / 96 74 58 78

Tilbake