Diakoni i Rælingen


 

Fakta om diakoni:

Diakoni handler om kjærligheten til medmennesket. Det handler om å være tilstede for alle mennesker; spesielt for de som trenger det mest. Være tilstede på sosiale arrangementer, ha tid til samtale, tilby støtte og hjelp, eller kanskje bare en prat. Kirkens diakoni vil si å møte medmennesker med Guds kjærlighet, organisert.
 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utrykkes igjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet». (Diakoniplanen for Den Norske Kirke, 2008)
 

"Gud elsker hele menneskeheten. Fordi Gud elsket oss først, er vi selv i stand til å elske og respektere et hvert menneskes verdi og verdighet. Diakonal tenkning og handling fokuserer spesielt på dem som har fått sin verdighet krenket. Dette forutsetter et åndelig fundament, rotfestet i Guds gjerning og i Kristi tjeneste"
(Nordstokke og Grønvik 2010, "The European Federation for Diakonia" ).

 
Diakonalt arbeid:


I Rælingen eksisterer det et stort diakonalt arbeid. Vi har en Diakon i 100% fast stilling som leder det diakonale arbeidet i samråd med Diakoniutvalget. Diakoniutvalget er et utvalg under menighetsrådene i Rælingen –og Øvre Rælingen menigheter, som består av mennesker som er spesielt interesserte i diakoni. I tillegg til dette har vi en Menighetspleie som har drevet diakonalt arbeid her siden 1956. Ansvarsområdet og tiltakene til menighetspleien har endret seg en del siden det ble startet, og fokuserer nå mest på diakonalt arbeid blant eldre. Mer info om Rælingen Menighetspleie finner dere her.

 

Her kan dere laste ned brosjyre om vårt diakonale arbeid!

 

Ønsker du å bidra inn i dette viktige arbeidet er det bare å ta kontakt!

 

Med venlig hilsen
Diakon Karin K. Oyenuga
E-post: karin.oyenuga@ralingen.kirken.no
Tlf: 64 80 41 65 Mobil: 96 74 58 78
 

Tilbake