Hva skjer for barn og familier denne høsten?


Finn ut hva dere kan bli med på denne høsten! Her skjer det masse spennende.

Babysang: for deg som er hjemme med barn mellom 0 og 1 år. Tirsdager kl. 10.30-12.30. Vi har sangstund og lunsj sammen. Ta med deg matpakke. Hver tirsdag fra 29.august til og med 7.november.(med unntak av høstferien uke 40) 

Knøttesang: sangstund for 2- og 3- åringer. Kirkemiddag og sangstund i Øvre Rælingen kirke følgende tirsdager: 29.aug, 5.sep, 12.sep og 19.sep kl. 16.30-18.00. Alle knøttesangerne blir spesielt invitert til SUPERSØNDAG 24.september kl.11.00 i Øvre Rælingen kirke. 

Kirkemiddag: Hver tirsdag kl.16.30 i Øvre Rælingen kirke er det mulig å få middag til en rimelig pris. Her er alle velkommen! Påmelding til tiril.solberg.mossige@ralingen.kirken.no. I skolens ferier er det ikke kirkemiddag. 

4-års fasen: 4-åringene inviteres til en samling i Øvre Rælingen kirke. Tirsdag 10.oktober fra 16.30-18.00. Det blir middag sammen med kirkemiddag, og en samling med sang og lek rett etter maten.  4-års boka blir delt ut på SUPERSØNDAG i Øvre Rælingen kirke 15.oktober kl.11.00.  

Lysvåken: overnatting i kirken for deg som er 10 år. 25.-26.november i Øvre Rælingen kirke. Vi blir kjent i kirka, hører om Gud, får nye venner, spiser og koser oss. Sover over i kirka og avslutter med SUPERSØNDAG på søndag kl. 11.00.

SuperSØNDAG: familiegudstjeneste for både store og små i Øvre Rælingen kirke fra kl. 11.00. Det blir kirkekaffe/kirkemat og aktiviteter etter gudstjenesten. 24.september, 15.oktober, 26.november og 10.desember.

Tweens klubb: Nytt denne høsten er Tweensklubb annenhver fredag fra 14.00-16.00 i Øvre Rælingen kirke. Her er alle som går i 6. og 7.klasse spesielt invitert. Vi lager middag, har aktiviteter og quiz, og det vil bli mulighet for leksehjelp. Datoer denne høsten er 15.september, 29.september, 13. oktober, 27.oktober, 10.november og 24.november. Påmelding til tiril.solberg.mossige@ralingen.kirken.no

Tilbake