Betalingssatser på Rælingen kirkegård


Nedenfor ligger en prisoversikt for Rælingen kirkegård. Det er delt inn i kategori for innenbygdsboende og utenbygdsboende, i tillegg til ekstra informasjon. Prisene står under en annen kategori ved siden av. Ekstra informasjon er den siste kategorien, som viser til viktige detaljer innen pris og tidspunkt blant annet. 

Innenbygdsboende

Pris Tilleggsinformasjon
Alle innenbygdsboende - de  første 20-35 årene Fri grav: 165 kr per år  
Reservert grav Fri grav: 165 kr per år  
Gjenfeste etter 20-35 år Fri grav: 165 kr per år  
Ny urnegrav - 4 urner Fri grav  
Navnet minnelund Fri grav: 5 500 kr  
Reservasjon minneplate Fri grav: 550 kr  
Gjenfeste navnet minnelund Fri grav: 250 kr  
Anonym minnelund Fri grav: 3 835  
     
Utenbygdsboende    
Enkelgrav Fri grav: 3 500 kr  Tilleggsavgift for flere enn 1
Festeavgift - årlig Fri grav: 250 kr per år  Fra og med 1 år
Urnegrav Fri grav: 3 500 kr  Etableringskostnader
Årlig festeavgift for urnegrav Fri grav: 250 kr per år  Fra og med 1 år
Nedsetting av kiste Fri grav: 1 500 kr  Gjelder tidligere festet grav
Nedsetting av urne Fri grav: 1 000 kr  Engangsavgift
Navnet minnelund Fri grav: 14 250 kr  Totalsum
Reservasjon navneplate Fri grav: 1 000 kr   
Gjenfeste navnet minnelund Fri grav: 250 kr per år  
Anonym minnelund Fri grav: 3 835 kr   
     
Andre avgifter    
Planting, stell og vanning Fri grav: 1 180 kr per år  Tidspunkt: Juni - september
Stell og vanning Fri grav: 600 kr per år Tidspunkt: Juni - september
Høststell: Fjerne blomster + 2 høstplanter Fri grav: 430 kr per år Tidspunkt: Oktober
Plantekasse Fri grav: 1 550 kr inkludert montering   
     
Sikring av gravsteder     
Oppretting av monument  Fri grav: 1 500 kr per stein - inkludert mva  
     
Annet arbeid    
Arbeid bestilt av fester Fri grav: 600 kr per time - fjerning/destruering  

 

Prisene blir sammenholdt med nabokommunenes priser og i størst mulig grad tilpasset. 

 

Tilbake