Om barnehagen


Velkommen til "Lille Petrine, - et godt sted å være!" 

Vi holder til i underetasjen i Øvre Rælingen kirke i lyse og trivelige lokaler. 
Vi har gode lekemuligheter både ute og inne.
Vi tar gjerne imot besøk slik at dere kan bli kjent med oss
Les barnehagens årsplan for mer informasjon.

Avdelinger: 

Nøtteliten 1-2 år 
Blåbærtua 2- 6  år
Maurtua 2- 6  år  

Plasstyper:
50 t/u privat plass (100 %) 
 
Pedagogisk profil: Utvidet kristen formålsparagraf
 
Eierforhold: Privat
 
Åpningstider: Mandag - Fredag
07:00 - 17:00

Antall barn fordelt på alder året 2020/2021
8 barn født  2015 
10 barn født 2016
7 barn født  2017
8 barn født 2018

7 barn født 2019

19  jenter
21  gutter
 
Ventelisteinformasjon: 9 barn på venteliste (søkt Petrine som nr 1, 2 eller 3)
 
Øvrig:

Vi er en liten menighetsbarnehage med tilsammen 40 barn.Vi jobber mye med sosial kompetanse og språk. Pedagogsik materiell som snakkepakken for språk og steg for steg og følelsesskolen i arbeidet med sosial kompetanse er en integrert del av hverdagen vår. Som fokusområde i år skal vi arbeide med kropp, bevegelse, mat og helse. Vi skal høre, leke, skape og lære. 

Relasjonen barna har til både de voksne og andre barn er viktig for oss. Den skal være trygg og god. Å være tilstede med barna i et samvær som preges av glede, humor og gjensidig repekt for hverandre er en del av visjonen vår. I personalgruppen har vi jobbet vi mye med et program som heter ICDP (international child development program) og er opptatt av at personalet i Petrine skal ha god relasjonskompetanse.  

Barnehagen har faste turdager hver uke. Vi låner gymsalen på Rud skole en dag i uka, og deltar på svømmekurs for 5-åringene med svømmeinstruktører fra Skjetten svømmeklubb i høsthalvåret. Vi serverer frukt og melk hver dag, samt to varme måltider i uken.  

Vår småbarnsavdeling Nøtteliten har 9 barn i alderen 1-2 år, en pedagogisk leder, en fagarbeider og en pedagogisk medarbeider.

Maurtua er en avdeling med 16 barn i alderen 2-6 år, med en pedagogisk leder, en fagarbeider, en pedagogisk medarbeider og ekstra ressurser.

Blåbærtua en avdeling med 15 barn i alderen 2- 6 år, med to pedagogiske ledere og en fagarbeider. 

I Petrine er vi opptatt av å formidle nestekjærlighet og omsorg for hverandre. Hvert barn er unikt og skal behandles med respekt. Vi skal gi de kunnskap om kristen arv, tro og tradisjon. Vi bruker kirkerommet og deltar på 3 gudstjenseter i løpet av året hvor vi synger med koret i kirken og deltar med små og store oppgaver. Etter gudstjenesten er det alltid sosialt med kaffe og kaker og god tid for å bli kjent med hverandre.  I Petrine er vi 11 ansatte som trives godt sammen og som hver dag kommer inn døra med barnets beste i tankene. Personalgruppa er stabil og erfaringsrik, og alle går på jobb hver dag for å gjøre visjonen vår til virkelighet; Lille Petrine, -et godt sted å være.
 
Vedtektene for Petrine Barnehage finner du her. 

Tilbake