Velkommen til Nøtteliten


På Nøtteliten har vi tre faste voksne sammen med oss. 

Vi er 9 barn i alderen 1-2 år.

Vi er sammen med Blåbærrtua og Maurtua hver morgen og ettermiddag, og noen ganger i uteleken.

Antall barn:
9 barn
7 født 2019
2 født 2018


Avdelingstype:  1-2 år 
 
Øvrig:
Nøtteliten holder til i fine lokaler: Vi har et stort lekerom og et mindre rom der de som sover inne har sine senger.
De som ønsker å sove ute i vogner, gjør det i vognpaviljongen. Det er bestandig en sovevakt både inne og ute når barna sover. 


Vi har ulike aktiviteter sammen med barna: på onsdager har vi en liten kirkesamling på morgenen. På torsdager har spurvene klubb/lekegruppe mens de minste blir igjen på egen avdeling hvor de leker, har samling og formingsaktiviteter. Vi går ut på formiddagen hver dag. Det går en del tid med til måltider, stell og sovning, men vi har også bolker med frilek, sang, dans, samlingsstund og formingsaktiviteter. Det er spennende å se hvordan barna tar kontakt med hverandre og med oss, og de har stor glede av å være i en gruppe med andre barn. Gjennom denne nærkontakten med jevnaldrende utvikles den sosiale kompetansen, og barna lærer seg å knekke koder for lek, samspill og forhandling.  

I kubb og lekegrupper har vi fokus på kropp, bevegelse, mat og helse

Det er viktig for oss å ha øye for hvert enkelt barn – at det trives og har det godt!

Tilbake