Velkommen til Maurtua


Antall barn på Maurtua : 16 

Avdeling med barn 2-5 år​: 

  • 5 barn født i 2015
  • 5 barn født i 2016
  • 3 barn født i 2017
  • 3 barn født i 2018 


De voksne på Maurtua:
På Maurtua er vi 4 faste voksne som jobber. Vi har en pedagogisk leder, en fagarbeider og en pedagogisk medarbeider.

Maurtua 
Maurtua har lokaler i A-salen. Her har vi innrettet oss med både dukkekrok, byggekrok, lesekrok og spiseplass. Vi endrer stadig innemiljøet vårt slik at det inviterer til ny lek og utfoldelse. I år fortsetter vi med kropp, bevegelse, mat og helse som vårt overordnede tema, og fokuserer med dette på fordypning og formidling av relevant innhold på mange ulike plan. En heldig bieffekt av arbeid med litteratur og annen formidling, er den språklige utviklingen. 

Ukesrytme og plan har både faste innslag som bestemte turdager, samlinger og aldersinndelte klubber, i tillegg til annet planlagt pedagogisk opplegg. Vi gir også mye rom til frilek, ulik forming og andre aktiviteter. Leken danner et spesielt viktig grunnlag for sosial og språklig samhandlig, samtidig som den er en av de største arenaene for barnas generelle læring og utvikling. Vi jobber i tråd med alle rammeplanens områder, og har et spesielt fokus på sosial kompetanse, språk og danning som grunnlag for både livsmestring og helse. Noen aktiviteter gjør vi sammen alle sammen, slik som dansing, musikksamling, yoga og hinderløype. Andre ganger deler vi oss inn i mindre grupper, slik at vi får ro til å dyrke frem og opprettholde den gode leken og dens innhold. Vi har også hvilestund eller avspenning med tepper og lydbok, høytlesning eller musikk, der vi roer ned etter en dag med mange inntrykk. 

Vi har utetid hver dag enten morgen eller ettermiddag, med værforbehold. 

Vi har følgende faste aktiviteter:
Mandag: Lesegrupper og formingsaktiviteter 

Tirsdag: Utetid og varm lunsj

Onsdag: I partallsuker har vi turdag, og i oddetallsuker har vi lesegrupper og samling 

Torsdag: Vi har aldersinndelte klubber fra klokken 9.45-11.30, før vi spiser varm lunsj og har utetid 

Fredag: I oddetallsuker har vi turdag, og i partallsuker har vi samling og formingsaktiviteter 

For øvrig: På morgenen er vi sammen med Blåbærtua og Nøtteliten inne hos Blåbærtua, hvor vi spiser frokost. Ved 8.30-tida går vi inn til oss selv. Vi har kirkesamling minst en gang i måneden, hvor vi går opp i kirkerommet, synger, tenner lys og leser en bibelfortelling. 

I førskolebarnas klubb arbeider vi med et hefte kalt Trampoline. I dette heftet finner vi ulike begreper vi fordyper oss i, både ved bruk av blyant, forming, spill og kroppslig lek. innholdet i dette heftet er knyttet tett opp mot overgang barnehage - skole og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Lunsj, kl. 11.30 og fruktmåltid kl. 14.30: Under lunsjen leser vi gjerne bøker, lytter til musikk, ser en filmsnutt eller har gode samtaler ved bordene. Vi tar oss god tid til å spise maten vår, og haster ikke. Det er gjerne når vi spiser at vi har tid til å snakke sammen og reflektere rundt det vi har opplevd i løpet av dagen. 

Kråker: Barn født 2015

Måltroster: Barn født 2016

Meiser: Barn født 2017

Spurver: Barn født i 2018

Tilbake