Menighetspleien


Rælingen Menighetspleie startet 15. mars 1956. I 2006 feiret de 50 års jubileum og de har gjennom denne tiden og tiden etterpå gjort en stor forskjell i lokalmiljøet.
Menighetspleien ble startet av mangeårig prest i Rælingen, Ivar Eide. Før hjemmesykepleien ble organisert i kommunen var det et stort behov for profesjonell omsorg ved sykdom i hjemmet. Mange menigheter hadde en menighetssøster som var den eneste form for offentlig pleie- og omsorg i hjemmene. Menighetssøsteren var en type sykepleier som reiste hjem til de syke, hjalp til for å skape helbredelse, eller en fredfull død. Menighetssøsteren overtok også ofte den sykes ansvar i hjemmet. Menighetspleiens hovedoppgave var å støtte økonomisk til menighetssøsterens lønn.
 
Da kommunen etter hvert overtok pleie- og omsorgstjenesten ble menighetssøstrene overflødige og sluttet en etter en. Hos oss fortsatte menighetspleien sitt virke og fant nye oppgaver. Foreningens navn stammer fra hovedfokuset for deres arbeid fra gammelt av som hovedsakelig gikk på legge til rette for pleie og omsorg.
 
Menighetspleien gir i dag økonomisk støtte til forskjellige diakonale formål i menighet og bygd. De ønsker å legge tilrette for tilbud som kan være med å lege indre sår og ensomhet.
 
Menighetspleien har vært ansvarlig for generasjonstreffene på barneskolene her i Rælingen igjennom utallige år. De har også arrangert årlig Hurdalsleir for pensjonister i en årrekke. Disse tilbudene er nå avviklet, mens nye arrangementer har vokst frem. Menighetspleiens hovedaktiviteter i tillegg til å støtte diakonale prosjekter er nå:

 

  • Kirkens sangstund på Fjerdingby omsorgssenter og Løvenstadtunet 1 gang pr mnd. (De arrangerer og serverer, kirken står for andakt og musikk).
  • Hyggetreff på Tajetunet, Fjerdingby. (Utlodding, mat, andakt. 1 gang pr mnd.).
  • Vårfesten (De arrangerer fest for bygdas befolkning, samt menigheten og menighetens frivillige. Innhold: Musikalske innslag, mat, andakt. 1 gang hver vår).
  • Dagstur med Arbeidsstua og bygdas pensjonister til div. hyggelige steder 1 gang i året.
  • Menighetspleien stiller med frivillige til kirkens legoklubbgudstjenester.
  • Ellers er mange av menighetspleiens medlemmer med i kirkens besøkstjeneste.
     

Menighetspleien syns fortsatt at de har mange ugjorte oppgaver og ønsker seg flere medlemmer, gjerne yngre, som kan være med å spre glede, omsorg og fellesskap i bygda.
 
Hørtes dette spennende ut, og du ønsker flere opplysninger om menighetspleien kan du ta kontakt med leder Audhild Degerdal; tlf: 63837917

Ført i pennen av diakon Karin. Inspirert av info fra menighetspleien i anledning 50års jubileet i 2006. Bildet er fra turen til Solbukta i 2013, som menighetspleien arrangerte for Arbeidsstua og andre interesserte i Rælingen.

Tilbake