Send inn bønneemner til forbønnstjenesten vår


 

Vi har en forbønnstjeneste i menighetene våre som består av diakonen og flere frivillige. På bønnemøtene ber vi for bønnelappene som kommer inn på gudstjenestene våre, Nå som kirkene ikke er åpne, ønsker vi å gi dere en ny muligher ttl å sende inn bønneemner. Det kan være godt å dele bønnene sine med andre, slik at en kan stå sammen i bønn. 

Det står i Bibelen at: "Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen." Matt 18.19.

Send gjerne inn din digitale bønnelapp til 96 74 58 78. Den vil bli behandlet anonymt.

 

 

Med vennlig hilsen

Diakon i Rælingen

Karin Kverneland Oyenuga

karin.oyenuga@ralingen.kirken.no

Jobbmobil: 96 74 58 78

 

 

Tilbake